O NÁS2019-01-11T13:44:08+01:00

kto sme

Firma Plastex pôsobí na trhu od r. 1993, čiže viac ako 25 rokov. Získali sme bohaté skúsenosti a vybudovali stabilnú firmu. Tvoríme jeden tím, ktorý spoločne pracuje na zákazkách pre klientov. Každý z nás je odborníkom na niektorú oblasť výroby. Naším cieľom sú kvalitné produkty a flexibilné služby.

Snažíme sa robiť veci tak, aby boli naši klienti spokojní a aby nás práca bavila. Za svoje výrobky sme získali niekoľko ocenení, ale najväčšie uznanie je spokojnosť našich zákazníkov, ktorých si vážime.

čo robíme

Pracujeme v segmente polygrafie, dizajnu a fotografie. V oblasti polygrafie sa špecializujeme na obaly a ponúkame našim zákazníkom kompletný servis od grafického návrhu, cez technologickú prípravu tlače až po dodanie obalového materiálu. Naša ponuka obsahuje rôzne druhy obalov pre potravinársky priemysel. Na ich spracovanie využívame najnovšie technológie.

Okrem polygrafie ponúkame služby v oblasti grafického dizajnu a fotografie. Venujeme sa nielen štandardnému tlačovému dizajnu, ale i online dizajnu, ktorý sa využíva v digitálnej marketingovej komunikácii. Celý systém riadenia výroby máme certifikovaný podľa normy STN EN ISO 9001:2016/EN ISO 9001/2015.

projekt s podporou

Európskej únie

Miesto realizácie projektu: Priemyselná 4, Nitra, Slovenská republika

Názov projektu: „Inovatívne technológie vo výrobnom programe spoločnosti PLASTEX, spol. s r.o.“

Stručný opis projektu: Cieľom projektu je zakúpenie novej inovatívnej technológie pre rozšírenie výroby flexotlačových foriem a vytvorenie pracovného miesta.

Špecifické ciele: Vytvorenie pracovného miesta pre uchádzača vo veku 15 – 29 rokov, evidovaného minimálne 6 mesiacov na úrade práce. Zvýšenie výrobnej produkcie flexotlačových foriem a konkurencieschopnosti na slovenskom i zahraničnom trhu

Názov a sídlo prijímateľa: PLASTEX, spol. s r.o., Priemyselná 4, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Dátum začatia realizácie projektu: 12/2014

Dátum skončenie realizácie projektu: 3/2015

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a

daného operačného programu:

http://www.economy.gov.sk/

http://www.opkahr.sk/

http://www.siea.gov.sk/

Výška poskytnutého príspevku: 90 441.60,- EUR

projekt s podporou

Európskej únie

Miesto realizácie projektu: Priemyselná 4, Nitra, Slovenská republika

Názov projektu: „Inovatívne technológie vo výrobnom programe spoločnosti PLASTEX, spol. s r.o.“

Predmetom realizovaného projektu: Predmetom projektu je zakúpenie inovatívnej technológie na výrobu flexotlačových foriem a vytvorenie pracovného miesta. Spoločnosť PLASTEX, spol. s r.o chce pomocou novej technológie zvýšiť produkciu flexotlačových foriem. Práve zakúpením novej technológie môže spoločnosť zvyšovať svoju konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Taktiež spoločnosť zakúpením navrhovanej technológie prispeje k vytvoreniu nového pracovného miesta.

Názov a sídlo prijímateľa: PLASTEX, spol. s r.o., Priemyselná 4, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Dátum začatia realizácie projektu: 12/2014

Dátum skončenie realizácie projektu: 3/2015

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

http://www.economy.gov.sk/

http://www.opkahr.sk/

Výška poskytnutého príspevku: 196 800,00 ,- EUR